AK SİTELER AK SİTELER
Diğer Resmi Ak Siteleri
Kadın Kolları

Kadın Kolları

Kadınlarımızla yarınlar daha aydınlık olacak.

WEB SİTESİNE GİT
Gençlik Kolları

Gençlik Kolları

AK Gençlik, kökü mazide, gözü istikbalde olan gençliktir.

WEB SİTESİNE GİT
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

AK Parti İletişim Merkezi (AKİM)

Görüşleriniz bizim için önemli.

WEB SİTESİNE GİT
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar Koordinasyon Merkezi

Yaşlılar toplumun kutup yıldızıdır.

WEB SİTESİNE GİT
Engelli Koordinasyon Merkezi

Engelli Koordinasyon Merkezi

Yeter ki gönüller engelli olmasın. İnşallah her engel aşılır.

WEB SİTESİNE GİT
TBMM Grup Başkanlığı

TBMM Grup Başkanlığı

WEB SİTESİNE GİT
AK Kütüphane

AK Kütüphane

AK Kütüphane

WEB SİTESİNE GİT
Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

Siyaset Akademisi

WEB SİTESİNE GİT
06-11-2021 12:16:04

“YARGI REFORMUNUN 5.PAKETİ ADALET KOMİSYONUNDAN GEÇTİ”

 • “ALACAKLI VE BORÇLUNUN MENFAATİ EN ÜST SEVİYEDE KORUNACAK “

AK Parti MKYK Üyesi Balıkesir Milletvekili Adalet Komisyonu Katip Üyesi olan Av. Belgin Uygur, Yargı
Reformu’nun 5. Paketi olan İcra ve İflas Kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişikliklerin yer aldığı AK
Parti tarafından hazırlanan “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi” nin TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçtiğini açıkladı.


AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç Başkanlığında toplanan TBMM Adalet Komisyonunda
görüşmeleri tamamlanan Yargı Reformunun 5. paketi, 8 ayrı kanunda değişiklik yapan İcra ve İflas
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 54 maddeden oluşuyor.
Teklifte, teknolojiyi dikkate alarak icra ve iflasta elektronik satışın düzenlenmesi ile uzun süredir
kamuoyunun gündeminde olan çocuk teslimine ilişkin, çocukların icranın konusu olmaktan
çıkarılmasını içeren hükümler bulunuyor.


Milletvekili Uygur Komisyon toplantısı sonrası yaptığı açıklamada: Temel hak ve özgürlüklerin daha
etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması,
makul sürede yargılama ve yargıya güvenin artırılması, insan odaklı adalet anlayışı gibi ana ilkeler
doğrultusunda hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Sonrasında “Özgür birey, güçlü toplum ve daha
demokratik bir Türkiye” vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı bu yılın mart ayında Sayın
Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bilindiği üzere, yol haritası Yargı Reformu
Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı olan yargı paketlerimizin 4 tanesini hayata geçirdik.
Kamuoyunda 5’inci yargı paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerini ve Adalet Komisyonunda tamamladık. Hayırlı
olsun.” dedi

 • İCRAYLA ÇOCUK ALMAK TARİHE KARIŞIYOR


Milletvekili Uygur: “Düzenlemeyle, boşanmış çiftlerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan ve
çocuklar üzerinde derin olumsuz etkiler bırakan; 1932’den beri uygulanan çocukların teslim
alınmasına ilişkin usul değişecek. Buna göre çocukların icra ile görülmesi düzenlemesi İcra ve İflas
Yasası kapsamından çıkartılacak. Kamuoyunda “çocuk haczi" olarak da ifade edilen çocuk teslim usulü
tarihe karışacak.” Dedi.

 • TESLİM SIRASINDA UZMANLAR BULUNACAK


Milletvekili Uygur: “Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, çocuğun
üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi
uzmanlar eliyle gerçekleştirilecek. Düzenlemeyle çocukların teslimi konusunda asıl sorumlunun hangi
bakanlık olacağı sorunu ortadan kalkacak. Çocukların teslimi görevi Adalet Bakanlığı’nda olacak. Adli
Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı taşra birimi olan Adli Destek Ve Mağdur
Hizmetleri Müdürlükleri teslim sırasında psikolog, pedagog gibi uzamanlar eşliğinde bu görev
yürütecek" Dedi.

 • ÇOCUK TESLİM MERKEZLERİ

Milletvekili Uygur: "Çocuğun anne veya babasıyla görüştürülmesine ilişkin işlemler ise ücretsiz hale
getirilecek. Bu kapsamda artık harç alınmayacak ve yapılacak tüm masraflar, devlet bütçesinden
karşılanacak. Çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, çocuğun
örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda gerçekleştirilecek. Dolayısıyla
çocuk teslim merkezleri hayata geçirilecek. Çocuğun ailesiyle görüştürülmesinde uygulanan zor
kullanma usullerinin tamamı kaldırılacak. İlam veya tedbir kararlarının icra marifetiyle zorla yerine
getirilmesi sırasında zaman zaman istenmeyen görüntüler ortaya çıkmakta, bu durum hem
kamuoyunun vicdanını hem de çocuğun bizzat varlığını örseleyen bir durum ortaya koymaktaydı.
Bunu da ortadan kaldırıyoruz. Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya
tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Kişisel ilişki
kurulmasına dair karara aykırı davranılmasının önlenmesi amacıyla kişisel ilişki kurulmasına dair
kararın gerekleri yerine getirilmezse, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet hakkı
değiştirilebilecek. Bu husus kişisel ilişki kurulmasına dair kararda taraflara ihtar edilecek" Dedi.

 • HACİZLİ MALIN MEZAT SALONLARINDA SATIŞI


UYGUR: “Hacizli malın satışında önce elektronik ortamda pey sürülüyor ancak mezat salonlarında
yapılan satışla sürecin tamamlanması mümkün oluyor. Bu şekilde satış nedeniyle uygulamada pek çok
şikâyet ortaya çıkıyor. İcra ve İflas Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklerle, alacaklı ve borçlu
arasındaki hassas menfaat dengesinin daha güçlü şekilde korunmasını ve bu sürecin daha hızlı, daha
az masraflı şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyoruz. İcra sistemimizde mevcut olan hacizli malın
mezat salonlarında satışına ilişkin uygulama kaldırılıyor.” dedi

 • SÜREÇ ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞLATILIP BİTİRİLEBİLECEK


UYGUR: “Yapılacak değişiklikle, bilişim sisteminin ve teknolojinin geliştiği günümüzde, mezat
salonlarındaki ihaleden vazgeçilecek ve süreç elektronik ortamda başlatılıp bitirilecek, böylece hacizli
mal değerinde satılacak.” Dedi.

 • BORÇLUYA HACİZLİ MALINI SATABİLME İMKANI
  Bir başka önemli düzenlemenin ise borçluya hacizli malını satabilme imkânı tanınması olduğunu
  açıklayan Uygur, borçlunun, bu sayede hacizli malını, cebri satış yerine, kendi rıza ve ihtiyarıyla
  dilediği kişiye satabileceğini ifade etti.

Uygur: “İcra sistemiyle ilgili bir başka önemli sorun ise ihalenin feshi talebinin kötüye kullanılması
nedeniyle alacaklı, borçlu ve ihale alıcısının sistem içinde mağdur olması. Bu da ortadan kaldırılıyor.
Milli servet olan bu araçların oralarda birikmesine yol açan mekanizmadaki aksaklıklar tespit edilerek,
hızlıca ihaleden satın alanlar tarafından tekraren kullanılmasını sağlayacak düzenlemeleri getiriyor"
diye konuştu.

Close
SEN DE KATIL SEN DE KATIL

Gücümüze Güç Katın.