Balıkesir’e son 14 yılda 601,03 milyon tl eğitim yatırımı yaptık

Balıkesir’e son 14 yılda 601,03 milyon tl eğitim yatırımı yaptık

Ruhen ve bedenen iyi yetişmiş nesiller yetiştirme hedefiyle eğitim alanında ilklere imza attık. Eğitime yapılan yatırımları geleceğimizin teminatı olarak değerlendirip öğrenci ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedbirler aldık. Yeni binaların yapımının yanında, mevcut binalarda yürütülen yenileştirme çalışmalarıyla okullarımızdaki fiziki ortamı eğitim öğretime daha uygun hale getirdik. "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi" ile eğitimde teknolojiden üst düzeyde yararlanmaya başladık.

Okul ve derslik sayısı arttı, eğitim kalitesi yükseldi                                                                                                                                                               

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde okul sayısını 795'dan 1.198 'a yükselttik.

Balıkesir’de 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 75 spor salonu, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 597 laboratuvar ve 358kütüphane mevcuttur.

2014 yılı sonunda başlatılan ve öğrencilerin ilgisini çeken, modern donanımlı 23 adet Zenginleştirilmiş Kütüphane ( Z-Kütüphane ) kurulmuştur.

Kalabalık derslik dönemini bitirdik                                                                                                                                                                  

Eğitimde kaliteyi artırmak için mevcut derslikleri yeniledik, yıkılıp yeniden yapılan derslikler de dâhil olmak üzere 2.957 yeni derslik inşa ettik.

Öğrencilerin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için eğitimin her kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürdük.

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

 

İlköğretim

Ortaöğretim

2002-2003

29

26

2015-2016

20

22

Resmi ve özel okullar bünyesindeki toplam Derslik Sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 6.513 iken, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 10.194 yükselmiştir.

Artış oranı 57% olmuştur.

Öğretmen atamaları katlanarak arttı 

Okullaşma oranının artmasıyla ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını gidermek için her kademede çok sayıda yeni öğretmen istihdam ettik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Görev yapan toplam öğretmen sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 10.038 iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında 14.861 yükselmiştir.

Artış oranı 48% olmuştur.

Eğitim yaşını okul öncesine taşıdık                                                                                                                                                                   

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdık. Okul öncesi eğitimin kapsamını genişleterek 5 yaş net okullaşma oranını % 12,4 den % 68,4'e yükselttik.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ders kitaplarını ücretsiz veriyoruz                                                                                                                                                             

2003 yılında başlattığımız Ücretsiz Ders Kitabı projesi ile öğrencilerimiz ve velilerimizin kitap alma çilesine son verdik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Çocuklarımız artık sınıflarına girdiklerinde kitaplarını sıralarının üstünde buluyorlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2003-2016 yılları arasında Balıkesir’deki öğrencilerimize  51.063.077 TL maliyetle 29.304.512 adet ders kitabını ücretsiz olarak dağıttık.

Şartlı eğitim yardımı uygulamasıyla ailelere destek oluyoruz

Çocuklarımızın okula gitmesinin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Ailelerimizin yükünü hafiflettik. İlk ve orta öğretimdeki öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla şartlı eğitim yardımını başlattık. 2003 yılında başlattığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan karşılanan şartlı eğitim yardımıyla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL, ilköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL, ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL, ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL annelerin hesabına yatırıyoruz. Bu kapsamda;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Balıkesir’de 2003-2016 yılları arasında 17.376.078,00 TL Şartlı Eğitim Yardımı yapılmıştır.

Teknolojiyi yaygınlaştırdık, çağın ötesine geçtik

2003-2014 yılları arasında eğitimde ileri teknolojiyi yakalamak için;

Okullara 15.897 adet bilgisayar gönderdik ,

628 sınıfa ADSL bağlantısı sağladık,

Toplam 834 Bilişim Teknolojisi (BT) Sınıfı kurduk.

Eğitime değer katan projeler geliştirdik

"Gönül Köprüsü Projesi”ne 920 öğrencinin katılımı sağlandı.

"Ana Kız Okuldayız” Kampanyası ile 34.976  kursiyere okuma-yazma öğretildi.

Ayrıca 2003-2015 yılları arasında 40.720 kişiye okuma ve yazma öğretildi.

"Bilgisayarlı Eğitime Destek” kampanyası ile 834  BT Sınıfı kurulmuş, 458bilgisayar bağışlanmıştır.

“Eğitime 0 Destek” kampanyası ile 19 yeni bina, 267 yeni bina derslik, 1 ek bina, 13 ek bina derslik olmak üzere toplam 20 bina ve 280 derslik yapıldı.

"Okul Sütü Projesi"nden 2015-2016 eğitim öğretim yılında 65.911öğrenciye 3.057.075 adet süt dağıtılmıştır. "Okul Sütü Projesi" ile 2012-2016 yılları arasında kümülatif olarak 339.808öğrenciye 13.692.601 adet süt dağıtılmıştır.

2015-2016 eğitim öğretim yılında 68.005 öğrenciye 283.600 paket kuru üzüm dağıttık.

Fatih Projesi kapsamında Balıkesir’deki okullara

6.970 Etkileşimli Tahta,781 Çok fonksiyonlu Yazıcı, 66 doküman kamera ve 20.599 Tablet Bilgisayar gönderdik.