Balıkesir’de Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Balıkesir’de Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Balıkesir ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Balıkesir ilinde toplam 737 projeye yaklaşık 80,4 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 536 projeye yaklaşık 12 milyon avro’luk destek aktardık.

Katılım Öncesi AB Mali Yardımı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Çevre Operasyonel Programı kapsamında Balıkesir’de 17,5 Milyon avro bütçeli Katı Atık Yönetimi Projesini Projesini hayata geçirdik.
Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 18 projeye yaklaşık 1,5 milyon avro hibe desteği sağladık. 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında Amasya ilindeki 181 projeye yaklaşık 49,3 milyon avro hibe desteği sağladık.
Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları kapsamında finanse edilen 1 projeye yaklaşık 145 bin avro destek sağladık. 

YEREL DÜZEYDE YENİ UYGULAMALAR BAŞLATTIK

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Balıkesir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu 2010 yılında hizmete girdi.

Balıkesir Valiliği, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 2011-2012 yıllarında uygulamış olduğu İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı kapsamında “AB Treni Balıkesir’den Geçiyor” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında uygulamalı proje hazırlama eğitimleri, paneller, bilgilendirme seminerleri, AB konulu bir resim yarışması ve çalışma ziyaretleri düzenlenerek, AB hakkında bilgilendirici çalışmalar yapıldı.